پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارسرخ/سرآسیاب سوران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارسرخ/سرآسیاب سوران 512432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارسرخ/سرآسیاب سوران باید ابتدا 0512432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارسرخ/سرآسیاب سوران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512432123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارسرخ/سرآسیاب سوران از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده