پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارتربت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارتربت حیدریه 532285 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارتربت حیدریه باید ابتدا 0532285 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارتربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532285123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارتربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده