پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسین آباد/سرجام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسین آباد/سرجام 512361 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین آباد/سرجام باید ابتدا 0512361 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین آباد/سرجام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512361123456 را وارد نمایید. شهرستان حسین آباد/سرجام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده