پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسین آباد/رازون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسین آباد/رازون 512369 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین آباد/رازون باید ابتدا 0512369 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین آباد/رازون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512369123456 را وارد نمایید. شهرستان حسین آباد/رازون از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حسین آباد رازون) ()