پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسن آباد/درگز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسن آباد/درگز 5825825 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسن آباد/درگز باید ابتدا 05825825 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسن آباد/درگز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05825825123456 را وارد نمایید. شهرستان حسن آباد/درگز از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده