پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسن آباد/تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسن آباد/تربت جام 529245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسن آباد/تربت جام باید ابتدا 0529245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسن آباد/تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529245123456 را وارد نمایید. شهرستان حسن آباد/تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده