پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حاتم قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حاتم قلعه 582566 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاتم قلعه باید ابتدا 0582566 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حاتم قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582566123456 را وارد نمایید. شهرستان حاتم قلعه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حاتم قلعه)