پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چهچهه/پائین ده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چهچهه/پائین ده 511247 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهچهه/پائین ده باید ابتدا 0511247 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چهچهه/پائین ده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511247123456 را وارد نمایید. شهرستان چهچهه/پائین ده از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده