پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چهارده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چهارده 532437 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهارده باید ابتدا 0532437 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چهارده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532437123456 را وارد نمایید. شهرستان چهارده از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده