پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چناران نیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چناران نیشابور 552334 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چناران نیشابور باید ابتدا 0552334 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چناران نیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552334123456 را وارد نمایید. شهرستان چناران نیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره نیشابور) (چناران نیشابور) (پیش شماره شهرستان نیشابور)