پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چناران قوچان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چناران قوچان 582622 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چناران قوچان باید ابتدا 0582622 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چناران قوچان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582622123456 را وارد نمایید. شهرستان چناران قوچان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره چناران) (پیش شماره قوچان)