پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور گواتمالا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت گواتمالا (Guatemala) گواتمالا سیتی (Guatemala City) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت گواتمالا) (پايتخت گواتمالا) (پایتخت کشور گواتمالا) () (کشور گواتمالا) (پایتخت گواتمالا )