پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاهک 5123225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاهک باید ابتدا 05123225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05123225123456 را وارد نمایید. شهرستان چاهک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده