پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاهشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاهشک 511240 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاهشک باید ابتدا 0511240 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاهشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511240123456 را وارد نمایید. شهرستان چاهشک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چاهشک)