پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاه نسر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاه نسر 552432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه نسر باید ابتدا 0552432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه نسر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552432123456 را وارد نمایید. شهرستان چاه نسر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده