پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاله زرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاله زرد 512537 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاله زرد باید ابتدا 0512537 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاله زرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512537123456 را وارد نمایید. شهرستان چاله زرد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان چاله) ()