پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جنت آباد/تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جنت آباد/تربت جام 529325 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جنت آباد/تربت جام باید ابتدا 0529325 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جنت آباد/تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529325123456 را وارد نمایید. شهرستان جنت آباد/تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()