پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جغری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جغری 511241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جغری باید ابتدا 0511241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جغری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511241123456 را وارد نمایید. شهرستان جغری از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده