پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جعفرآباد/تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جعفرآباد/تربت جام 529243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جعفرآباد/تربت جام باید ابتدا 0529243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جعفرآباد/تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529243123456 را وارد نمایید. شهرستان جعفرآباد/تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده