پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگل شورعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگل شورعلیا 512328 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگل شورعلیا باید ابتدا 0512328 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگل شورعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512328123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگل شورعلیا از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده