پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تلخ بخش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تلخ بخش 532329 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلخ بخش باید ابتدا 0532329 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تلخ بخش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532329123456 را وارد نمایید. شهرستان تلخ بخش از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده