پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تگن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تگن 5825445 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تگن باید ابتدا 05825445 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تگن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05825445123456 را وارد نمایید. شهرستان تگن از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده