پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تکمار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تکمار 532788 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تکمار باید ابتدا 0532788 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تکمار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532788123456 را وارد نمایید. شهرستان تکمار از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده