پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تربقان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تربقان 532848 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تربقان باید ابتدا 0532848 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تربقان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532848123456 را وارد نمایید. شهرستان تربقان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده