پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تبادگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تبادگان 5112413 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تبادگان باید ابتدا 05112413 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تبادگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05112413123456 را وارد نمایید. شهرستان تبادگان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده