پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1در هفته 28 حاملگی به سونوگرافی رفتم بهم گفتن چیزی در معده جنین نمی بینم ایا این وضیعیت نگران کننده است؟ پیاده روی از چند هفتگی باید شروع کنم؟

1 پاسخ 1

سلام معده خالی اشکالی ندارد نرمش وپیاده روی معمول خود را داشته باشید تلفن 909070187

برگرفته از : http://www.doctorshams.ir/ (دکتر محمد شمس اردکانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()