پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی آنتیگوا و باربارا چیست؟

1 پاسخ 1

آنتیگوا و باربارا در طول جغرافیایی 61 درجه و 48 دقیقه غربی ( Longitude: 61 48 W) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده