پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پل بند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پل بند 529432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پل بند باید ابتدا 0529432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پل بند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529432123456 را وارد نمایید. شهرستان پل بند از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده