پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پشته چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پشته 529434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پشته باید ابتدا 0529434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پشته زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529434123456 را وارد نمایید. شهرستان پشته از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده