پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پرمه/فارمد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پرمه/فارمد 511264 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پرمه/فارمد باید ابتدا 0511264 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پرمه/فارمد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511264123456 را وارد نمایید. شهرستان پرمه/فارمد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده