پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پرکند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پرکند 5825835 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پرکند باید ابتدا 05825835 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پرکند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05825835123456 را وارد نمایید. شهرستان پرکند از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده