پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پالکانلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پالکانلو 5825427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پالکانلو باید ابتدا 05825427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پالکانلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05825427123456 را وارد نمایید. شهرستان پالکانلو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده