پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیمرغ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیمرغ 535742 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیمرغ باید ابتدا 0535742 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیمرغ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535742123456 را وارد نمایید. شهرستان بیمرغ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیمرغ)