پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیگ نظر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیگ نظر 581238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیگ نظر باید ابتدا 0581238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیگ نظر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581238123456 را وارد نمایید. شهرستان بیگ نظر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده