پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیدوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیدوی 532393 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیدوی باید ابتدا 0532393 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیدوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532393123456 را وارد نمایید. شهرستان بیدوی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده