پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بید 572543 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بید باید ابتدا 0572543 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572543123456 را وارد نمایید. شهرستان بید از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده