پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بوژآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بوژآباد 551242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بوژآباد باید ابتدا 0551242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بوژآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0551242123456 را وارد نمایید. شهرستان بوژآباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده