پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندقرا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندقرا 532898 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندقرا باید ابتدا 0532898 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندقرا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532898123456 را وارد نمایید. شهرستان بندقرا از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بندقرا)