پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بشرویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بشرویه 535322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بشرویه باید ابتدا 0535322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بشرویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535322123456 را وارد نمایید. شهرستان بشرویه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()