پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جدیدترین کشور دنیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

گرینلند با اعلام استقلال در 21 فوریه سال 2009 به عنوان جدیدترین کشور دنیا شناخته می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جدیدترین کشور دنیا) (جدیدترین کشور در دنیا) (جدیدترین کشور در دنیا چه نام دارد) (نام جدیدترین کشور در دنیا) (جدید ترین کشور دنیا) (جدید ترین کشور در دنیا) (جدیدترین کشوردنیا) (جدیدترین کشورهای دنیا) (جدیدترین کشوردردنیا) (جدید ترین کشور جهان) () (جدیدترین کشور) (جدیدترین کشور دنیا چه نام دارد؟) (جدیدترین کشور در دنیاچه نام دارد) (نام جدیدترین کشور دنیا) (جدیدترین کشور دنیا چه نام دارد) (نام جدیدترین کشور دردنیا) (جدیدترین کشور جهان)