پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بجنو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بجنو 552481 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بجنو باید ابتدا 0552481 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بجنو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552481123456 را وارد نمایید. شهرستان بجنو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()