پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بار 552455 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بار باید ابتدا 0552455 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552455123456 را وارد نمایید. شهرستان بار از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده