پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایده لیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایده لیک 512278 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایده لیک باید ابتدا 0512278 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایده لیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512278123456 را وارد نمایید. شهرستان ایده لیک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده