پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امرغان سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امرغان سفلی 5112483 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امرغان سفلی باید ابتدا 05112483 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امرغان سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05112483123456 را وارد نمایید. شهرستان امرغان سفلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده