پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امام/تقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امام/تقی 512359 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امام/تقی باید ابتدا 0512359 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امام/تقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512359123456 را وارد نمایید. شهرستان امام/تقی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده