پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان النگ امان آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان النگ امان آباد 512367 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان النگ امان آباد باید ابتدا 0512367 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در النگ امان آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512367123456 را وارد نمایید. شهرستان النگ امان آباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()