پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان المجوق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان المجوق 529258 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان المجوق باید ابتدا 0529258 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در المجوق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529258123456 را وارد نمایید. شهرستان المجوق از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده