پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز استان ایلام چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مرکز استان ایلام، شهرستان ایلام می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده