پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان افچنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان افچنگ 571252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان افچنگ باید ابتدا 0571252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در افچنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0571252123456 را وارد نمایید. شهرستان افچنگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده