پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسماعیل آباد/گرجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسماعیل آباد/گرجی 528257 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسماعیل آباد/گرجی باید ابتدا 0528257 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسماعیل آباد/گرجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0528257123456 را وارد نمایید. شهرستان اسماعیل آباد/گرجی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده